شرایط مرجوع کالا شرکت توس طب فارمد

از مشتریان محترم درخواست می گردد تا در هنگام انتخاب و خرید اینترنتی محصولات، نهایت دقت را داشته باشند. شرط اصلی سایت در مرجوع نمودن کالا تبعیت از شرایط برند و فروشگاه اصلی کالای مربوطه می باشد، این بدان معناست که چنانچه برندی امکان بازپس گیری محصول پس از فروش را نداشته باشد، سایت  ۲۰teb.ir نیز از این قانون تبعیت خواهد نمود و امکان عودت محصول برای مشتریان محترم وجود نخواهد داشت.

پیشنهاد می گردد مشتریان محترم قبل از خرید هر کالایی به لیست برندهایی که امکان مرجوع کردن کالا را ندارند، مراجعه و اطلاعات لازم را در این خصوص کسب نمایند .

یکی از دلایل عمده مشتریان برای مرجوع نمودن کالا، عدم مطابقت سایز می باشد، لذا از مشتریان محترم خواهشمند است قبل از اقدام به خرید از سایز واقعی خود مطلع گردند، چرا که به درخواست های عودت محصول که به دلیل عدم تطابق سایز می باشد، رسیدگی نخواهد گردید.

از سوی دیگر با توجه به اینکه کلیه فرآیندهای مربوط به مرجوع نمودن کالا و واریز وجوه به حساب مشتریان محترم از طریق سایت و به صورت اینترنتی صورت می پذیرد، لذا اطلاعات ثبت شده توسط شما مشتریان بر روی سایت  ۲۰teb.ir ، ملاک عمل ما می باشد و هیچ گونه اعتراضی در این خصوص قابل قبول نمی باشد. از این رو خواهشمند است در حفظ کد کاربری و رمز عبور خود کوشا بوده و از فاش نمودن این اطلاعات نزد سایرین به شدت خودداری نمائید.

با این وجود در خصوص مواردی که مشتریان درخواست مرجوع نمودن کالا را دارند و برند نیز حائز شرایط می باشد؛ از دو روش کلی ذیل برای مرجوع نمودن کالا استفاده می گردد:

  1. مرجوع نمودن کالا به هنگام رویت و عدم دریافت کالا

الف ) با درخواست دریافت کالای دیگر

در این حالت مشتری از تحویل کالا خودداری می نماید و با مراجعه به سایت و ورود به صفحه شخصی خود، مراتب مرجوع نمودن کالا و درخواست کالای جدید را حداکثر ظرف ۶ ساعت تکمیل می نماید. با انتخاب محصول جدید مابه التفاوت وجه کالای جدید با کالای اولیه یا از مشتری به صورت اینترنتی اخذ می گردد و یا به حساب ایشان واریز می گردد. شایان ذکر هزینه حمل و نقل از مشتری اخذ خواهد گردید.

ب ) بدون درخواست دریافت کالای دیگر

در این حالت مشتری از تحویل کالا خودداری می نماید و با مراجعه به سایت و ورود به صفحه شخصی خود، مراتب مرجوع نمودن کالا و درخواست عودت وجه خود را حداکثر ظرف ۶ ساعت تکمیل می نماید. سایت نسبت به پس دادن محصول به فروشگاه و بازپس گیری وجه مربوطه اقدام و حداکثر ظرف ۷۲ ساعت نسبت به واریز وجه مشتری به حساب وی اقدام می نماید. شایان ذکر هزینه حمل و نقل از مشتری اخذ خواهد گردید.

  1. مرجوع نمودن کالا پس از دریافت کالا و تکمیل نمودن فرم رضایتمندی (حداکثر ظرف ۲۴ ساعت از زمان خرید اول)

مرجوع نمودن کالا پس از دریافت و تکمیل فرم رضایتمندی، تنها به شرط خارج نشدن محصول از حالت نو بودن امکان پذیر خواهد بود و مشتریانی که آرم و تیکت های الصاقی به کالا را مخدوش یا از بین برده باشند، امکان مرجوع نمودن کالا را نخواهند داشت.

الف ) با درخواست دریافت کالای دیگر

در این حالت مشتری پس از دریافت کالا و تکمیل فرم رضایتمندی متوجه می گردد که تمایلی به استفاده از محصول ندارد. در این حالت مشتری با مراجعه به سایت و ورود به صفحه شخصی خود، درخواست مرجوع نمودن کالای اولیه و درخواست کالای جدید را حداکثر ظرف ۱۲ ساعت تکمیل می نماید. در این حالت مشتری باید منتظر اعلام جواب سایت باشد، سایت موظف است نسبت به امکان و یا عدم امکان عودت محصول، به مشتری حداکثر ظرف ۲۴ ساعت آتی اطلاع رسانی نماید. در صورتیکه امکان عودت محصول وجود داشته باشد و تائیدیهعودت محصول از طریق سایت صورت پذیرد، مشتری نسبت به ارسال کالا به دفتر سایت به هزینه شخصی خود (پس از هماهنگی تلفنی با کارشناسان سایت) اقدام می نماید. با انتخاب محصول جدید از طریق سایت، مابه التفاوت وجه کالای جدید با کالای اولیه یا از مشتری به صورت اینترنتی اخذ می گردد و یا به حساب ایشان واریز می گردد و محصول جدید طبق روال همیشگی برای ایشان ارسال می گردد. شایان ذکر هزینه حمل و نقل از مشتری اخذ خواهد گردید.

ب ) بدون درخواست دریافت کالای دیگر

در این حالت مشتری پس از دریافت کالا و تکمیل فرم رضایتمندی متوجه می گردد که تمایلی به استفاده از محصول ندارد. در این حالت مشتری با مراجعه به سایت و ورود به صفحه شخصی خود، درخواست مرجوع نمودن کالا را حداکثر ظرف ۱۲ ساعت تکمیل می نماید. در این حالت مشتری باید منتظر اعلام جواب سایت باشد، سایت موظف است نسبت به امکان و یا عدم امکان عودت محصول، به مشتری حداکثر ظرف ۲۴ ساعت آتی اطلاع رسانی نماید. در صورتیکه امکان عودت محصول وجود داشته باشد وتائیدیه عودت محصول از طریق سایت صورت پذیرد، مشتری نسبت به ارسال کالا به دفتر سایت به هزینه شخصی خود (پس از هماهنگی تلفنی با کارشناسان سایت) اقدام می نماید. سایت نسبت به پس دادن محصول به فروشگاه و بازپس گیری وجه مربوطه اقدام و حداکثر ظرف ۷۲ ساعت نسبت به واریز وجه مشتری به حساب وی اقدام می نماید. شایان ذکر هزینه حمل و نقل از مشتری اخذ خواهد گردید.

شایان ذکر است به مشتریانی که پیش از دریافت تائیدیه عودت محصول،‌ نسبت به ارسال آن به دفتر سایت و یا آدرس فروشگاه مربوطه اقدام نمایند، هیچ گونه خدماتی ارائه نخواهد گردید و ایشان امکان عودت محصول را از دست خواهند داد.

مشتریان محترم باید در نظر داشته باشند که در خصوص محصولاتی که از سایت ۲۰teb.ir ‌خریداری می نمایند، این محصولات به صورت مستقیم از برندهای صاحب نام و معتبر تامین می گردند. ما در خصوص کیفیت برتر این برندها به شما اطمینان می دهیم.